۱۳۹۲ مهر ۲۷, شنبه

نعیمه ی اشراقی؛ بوی ماندگی میدهی و گند تحجر.

بوی آخوندیسم مدرن میدهی نعیمه. ژست ها و گفته های روشنفکر مآبانه ات با رفتارهای متضادت تنها یک چیز را ثابت کرد؛ آخوند زاده  آخوند زاده است هر چند فیس بوک داشته باشد و از تکنولوژی استفاده کند! همه ی اینها در خدمت شارلاتانیسم آخوندی درونت درخواهند آمد. چرا که ارثیه ی ژنتیکی هر آخوندزاده ای دروغ و دورویی و تزویر و وقاحت ذاتیست!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Web Statistics