۱۳۹۲ خرداد ۱۵, چهارشنبه

آیا آزادگی را سپاه خدا آزاد کرد؟

هموطنان غیور و عزیز و جوگیر بالاخره بعد از 15 روز از منهدم شدن سایت و بی خبری مطلق و گم و گور شدن ادمین های سایت، بالاخره ادمین ها پیدا شدند و به مدد و فضل الهی و سپاهی سایت دو هفته زودتر از موعد مقرر بازگشایی شد. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی ست. بدوید که مسئولان سایت مشغول خیر کردن حلوا هستند و اگر دیر برسید حلوایی نصیبتان نخواهد شد. بشتابید تا ادمین ها و مدیر سایت بی هیچ پاسخی به ریشتان خندیده و شما نیز به به و چه چه کرده و متن های عاشقانه - عارفانه نوشته و همراه با آه های سوزناک و چند قطره ای اشک نثار قدوم مبارکشان کرده و دست و پایشان را بوسیده و ازینکه در این مدت کم سایت را دوباره راه اندازی کرده و دچار مشقت های فراوان شده، ازیشان تشکر کنید. مسئولان نیز خرسند و راضی ازینهمه شادمانی بلاهت مآبانه ی کاربران، بادی به غبغب انداخته و آروغی زده و در جواب این  غیبت 15 روزه خواهند گفت: یک حمله ی بزرگ سایبری بوده که به مدد و فضل الهی و سپاهی در این مدت مشغول برطرف کردنش بوده ایم و زیر لب فحشی نثار عزراییل نموده که باعث بر هم خوردن برنامه هایشان شده و با افشاگریهایش آنها را مجبور به تغییر برنامه زودتر از موعد مقرر کرده است. آی اهالی آزادگی بشتابید که سایت نازنین آزادگی برگشت. برایتان آرزوی ذره ای بصیرت میکنم تا با چشم باز به وقایع بنگرید و در دامی اسیر نشوید که راه بازگشتی نداشته باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Web Statistics