۱۳۹۲ خرداد ۱۱, شنبه

آزادگی، سایتی متعلق به حفاظت اطلاعات سپاه یا سایتی مردمی؟

پس از داون شدن سایت آزادگی و عدم احساس مسئولین سایت و ادمین ها برای اطلاع دادن به کاربران و توهین به شعور مخاطبین که تا امروز ادامه داشته است، این شک و ترس درون بسیاری  از کاربران داخل ایران ایجاد شده است که چه اتفاقی خواهد افتاد و در صورت دسترسی سپاه و در اختیار گرفتن آی پی هایشان چه بر سرشان خواهد آمد؟! متاسفانه مدیران این سایت همچنان سکوت کرده و جوابی نمیدهند. سکوت ایشان چه معنی و دلیلی دارد؟ آیا تاییدی است بر صحت شایعات؟ چرا که مدتی پیش ستار بهشتی که هم در سایت آزادگی فعالیت میکرد و هم بالاترین دستگیر و کشته شد و همینطور قبل از ستار کاربری با نام بیگ لاگ که من از بالاترین میشناختمش و به گفته ی خودش در آزادگی فعالیت میکرد، دستگیر و زندانی شد( به گفته ی خودش). شاید اگر این اتفاق و عدم پاسخگویی  و احساس مسئولیت مدیران سایت آزادگی نبود، چنین شک و ترس و وحشتی در دل کاربران داخل ایران ایجاد نمیشد. امیدوارم مسئولان و مدیران سایت آزادگی احساس مسئولیت نموده و پاسخگو باشند تا خیال کاربران داخل ایران آسوده شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Web Statistics