۱۳۹۱ مهر ۲۳, یکشنبه

چرا رهبران مسلمان جهان در برابر ترور دختر 14 ساله ی پاکستانی سکوت کرده اند؟

                                                        

دو روز پیش دختر 14 ساله ی پاکستانی ملالا یوسفزی جلوی مدرسه ی خود توسط گروه طالبان ترور شد. چند روز پیش تر  مسلمانان جهان به خاطر ساخت فیلم  بی گناهی مسلمانان   ( Innocence of Muslims) در تمامی دنیا به خیابانها ریختند و فریاد واسلاما و وامحمدا سر دادند و پرچم های آمریکا و اسراییل را به آتش کشیدند. چند نفر هم کشته شدند. مسلمانان به خشم آمده چنان ازین توهین منقلب و ناراحت بودند که با شعار دادنها و مرگ مرگ کردنها انزجار خود را نسبت به ساخت این فیلم ابراز کردند. امروز که نوجوانی 14 ساله و مسلمان به دست گروه تروریستی طالبان به جرم ترویج سواد آموزی ترور شده، کجایند این مسلمین کف بر لب آورده که فریاد وا اسلاما سر دهند؟ کجایند رهبران مسلمین که مسلمانان را علیه این عمل کثیف بشورانند و فتوای تظاهرات علیه این عمل پست و ننگین را صادر کنند؟ کجایید رهبران مسلمانان دنیا؟ کجایید؟ چرا اعتراض نمیکنید؟ آیا گرفته شدن جان یک نوجوان به اندازه ی ساخته شدن فیلمی از زندگی پیامبرتان محمد برایتان سخت و دردناک نیست؟ آیا اینکار از نظر شما هیچ مشکلی ندارد که سکوت کرده اید و چیزی نمیگویید و خاموشید؟ حتی این عمل زشت و غیر انسانی را محکوم نمیکنید؟ چرا باید اینکار را بکنید؟ دلیل سکوت و خاموشی شما یک چیز است. مجوز ترور در کتاب آسمانیتان قرآن که از آن بعنوان " ترور مقدس" یاد میشود. اینکار از نظر شما نه تنها زشت نیست که ثواب اخروی هم دارد. ننگ بر شما رهبران آلوده و پیروان نادانتان که چون گله های شتران مست به یک اشاره ی شما به خیابانها میریزند و نعره میزنند و خط و نشان میکشند  اما در برابر جنایتی بزرگ و فاجعه آمیز چون ترور این نوجوان سکوت میکنند؟ همیشه چنین بوده و خواهد بود زیرا که خط مشی شما و گروه های تروریستی مسلمان( القاعده، طالبان) در یک راستا قرار دارد و آنهم حفظ دین اسلام بهر قیمتی است.   


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Web Statistics