۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

مینیمال های عزراییل: دزدی از آخوندا عین ثوابه و واجب کفاییست. حقتونو پس بگیرین!

 
 
آقا برین حقتونو ازین آخوندا بگیرین. کلیه نفروشین. منتها از هم ندزدین. مثل رابین هود بزنین به خزانه. برین سراغ دونه درشت ها. این دزدی نیست. برین حقتونو بگیرین. به بقیه هم بدین. به ما چه که 14 میلیارد پول مقبره ی یه کثافت عربو بدیم؟ اسمش امام حسینه یا هر نکبت دیگه ای. پدربزرگ همین حسین ابن علی و حتی پدرش هم دزد و گردنه بگیر بودین. مگه مسلمون نیستین؟ خب وقتی محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب میدزدین شما چرا ندزدین؟ هیچ عیبی هم نداره. اونا پیامبر و امام شمان. برین حقتونو از آخوندا بگیرین. هر جور که میتونین. تاریخ از شماها به نیکی یاد خواهد کرد و مثل رابین هود افسانه خواهید شد. به جونتون ضرر نزنین. برین مالتونو که آخوندا ازتون گرفتن پس بگیرین. من فتوا میدم و میگم طیق شریعت و قرآن و هر چیزی که فکر میکنین اینکار عین ثوابه و واجب کفاییه و ثواب جهاد اکبرو داره.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Web Statistics